Search
Close this search box.
ONDERZOEK > ONDERZOEKSNOTA’S
Op deze pagina worden regelmatig korte onderzoeksnota’s gepubliceerd. De eerste zoomt in op een van Baertsoens iconische werken, met een wel erg bijzondere ontstaansgeschiedenis. Andere teksten volgen in de loop van de maanden september-november.
  • maandag 12 september: Baertsoen-Morel, een vermogende Gentse familie
  • maandag 26 september: De ateliers van Albert Baertsoen
  • maandag 10 oktober: Albert Baertsoen en de kunstmarkt
  • maandag 24 oktober: Een hartstochtelijke verdediger van het historisch en landschappelijk patrimonium
  • maandag 7 november: Baertsoen en Nederland
  • maandag 21 november: Een kunstenaarsvriend