Search
Close this search box.
Dankwoord en fotocredits
Deze online catalogue raisonné is het resultaat van enkele jaren intens onderzoek, maar zonder de hulp, bijstand en aanmoedigingen van velen zou dit project nooit tot een goed einde zijn gebracht.
Voor alles en iedereen wil de auteur de achterkleindochters van de kunstenaar bedanken, Marina Baertsoen en Nelle Baertsoen-Hainaut, voor de generositeit waarmee ze hun kennis hebben gedeeld en hun familiaal patrimonium ter beschikking hebben gesteld voor deze onderneming. Hun eindeloze gastvrijheid, hun daadwerkelijke en efficiënte medewerking, en vooral ook hun grote genegenheid voor dit werk, zijn van onschatbare waarde gebleken.
Hartelijk dank ook aan (in alfabetische volgorde) Aude Alexandre, Paul Assenmaker, Stephen Bartley, Christine Ballman, Gerrit Baten, Marc Boone, Michel Boulvain, Philippe Broekaert, Régine Brunin-Hebbelynck, Binou Buylen, Michel Buylen, Alexandre Buysse, Francis De Beir, Isabelle de Cunchy, Hendrik Defoort, Brigitte Deknuyt, Thijs Dekeukeleire, Pierre de la Kethulle, Anne-Claire Demilie, Esther De Smet, Bruno De Wever, Monique Dopchie, Guy Dupont, Hilde Everaert, Yves Fassin, Patrick Florizoone, Maxim Forret, Lieven Gerard, Ingrid Goddeeris, Evelyne Hebbelynck, Magali Hebbelynck, Norbert Hostyn, Christophe Loir, Wim Lammertijn, Paul Matthys, Benoit Mertens de Wilmar, Lucie Morel-Wagemans, Jean Plasschaert, Delphine Ronsse, Pierre Schoentjes, Danielle Stacino, Emmy Steel, Raf Steel, Joost Surmont, Frank Vanlangenhove, Lizzie Van Nieuwenhuyse, Bruno Van Verdeghem, Karel Velle, Christophe Verbruggen, Veerle Verhasselt, Philippe Vlerick en Jean Walraedt.
De meeste foto’s die voor deze website worden gebruikt zijn van de hand van de auteur, maar daarnaast werd ook beeldmateriaal ter beschikking gesteld door Michel Burez (MSK Gent), Raf en Emmy Steel (RES Collection), AKG-images, AML (Archives et Musée de la Littérature), Beeldbank Gent, Beeldbank Kusterfgoed, Belfius Art Collection, Galerie Moderne, Hôtel de Ventes Horta, Hôtel de Ventes Vanderkindere, Koninklijke Bibliotheek van België – Prentenkabinet, Koninklijke verzameling van België, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Letterenhuis Antwerpen, MUDEL Deinze, Musea Brugge – Groeningemuseum, Musée des Beaux-Arts de Liège – La Boverie, Musée d’Orsay, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (en Archief voor Hedendaagse Kunst in België), Salle de Ventes Rops, Universiteit Gent (Bibliotheek – Boekentoren), Stadsarchief Gent, Veilinghuis De Vuyst.